TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN HÀ NỘI PARAGON TOWER

Tiến độ thanh toán của dự án Hà Nội Paragon:

Tiến độ thanh toán thường theo tiến độ :

  • Đợt 1: Thanh toán 30% GTCH – Kí văn bản chuyển nhượng
  • Đợt 2: Thanh toán 20% GTCH – Trong vòng 30 ngày kêt từ đợt 1
  • Đợt 3: Thanh toán 20% GTCH – Trong vòng 60 ngày kể từ đợt 1
  • Đợt 4: Thanh toán 25% GTCH – Khi nhận nhà ( dự kiến 90 ngày kể từ đợt 1 với tòa A, B và tháng 4.2020 với tòa C )
  • Đợt 5: Thanh toán (5% + 2 % ) GTCH phí bảo trì khi làm hồ sơ cấp sổ hồng

Tiến độ thanh toán nhận hỗ trợ lãi suất :

  • Đợt 1: thanh toán 30% GTCH khi ký VBCN + nộp giấy cam kết giải ngân của ngân hàng
  • Đợt 2: thanh toán 40 % GTCH ( Ngân hàng giải ngân sau 15 ngày ký VBCN )
  • Đợt 3 :Thanh toán 25% GTCH – Khi nhận nhà ( dự kiến 90 ngày kể từ đợt 1 với tòa A, B và tháng 4.2020 với tòa C )
  • Đợt 5: Thanh toán (5% + 2 % ) GTCH phí bảo trì khi làm hồ sơ cấp sổ hồng

Tiến độ thi công của dự án Hà Nội Paragon Tower :

Hiện tại dự án đã bàn giao tháp B của dự án. Đã có hơn 20 gia đình về ở

 

Paragon tower 2

ảnh thi công Hà Nội Paragon

ảnh thi công Hà Nội Paragon

ảnh thi công Hà Nội Paragon

ảnh thi công Hà Nội Paragon

ảnh thi công Hà Nội Paragon

 

Hà Nội Paragon - Cập nhật tiến độ thi công mới nhất ngày 7.11.2019

/
🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️ CẬP NHẬP TIẾN…

Tiến độ bàn giao dự án Hà Nội Paragon Tower

/
Tiến độ bàn giao dự án Hà Nội Paragon Tower Tiến…

Tiến độ xây dựng mới nhất của dự án Hà Nội Paragon Tower

/
Tiến độ xây dựng của dự án Hà Nội Paragon Tower…